Kategooriad

Kõikides juhendites ja tootjate poolsetes soovituslikes materjalides on sobiva kerise võimused arvutatud alljärgnevaid punkte arvestades.Palume teha seda ka Teil:

 • Õigesti valitud kerise korral on saun leili võtmiseks valmis umbes ühe tunni pärast. See tuleneb kerisekivide kuumenemisest. Õige valiku korral jõuavad kerisekivid hea leili saamiseks vajaliku temperatuurini 45-60 minutiga.
 • Ühe kuupmeetri(mahuühik) leiliruumi kütmiseks on vaja cà 1 KW võimsust.
 • Kui teie leiliruumi seinteks või laeks on isoleerimata kivi-/klaaspinnad või muud taolised pinnad, peab kerise võimsus olema suurem.
 • Iga isoleerimata ruutmeetri kohta tuleb leiliruumi mahule juurde arvestada 1,2 kuupmeetrit. See on põhivalem. Mida väiksem on leiliruum,seda rohkem peab seda jälgima,sest isoleerimata pinna osakaal kogupinnast on siis suhteliselt suur.
 • Kui leiliruumi sisesein on isoleerimata palkidest, on vastav kordaja 1.5.
 • Veepaagiga puukerise võimsuse arvutamisel tuleb arvestada,et reeglina vähendab vee kütmine sama kerise ilma veepaagita mudeliga umbes 2-3 KW. Näiteks 20 KW veepaagiga kerise arvestuslik leiliruumi kütmisvõimsus on 18 KW.
 • Tuleb meeles pidada, et seinad ja eriti just lagi peavad olema väga hästi isoleeritud. 
 • Tähelepanu peab samuti pöörama ka leiliruumi ventilatsioonile. Eriti tuleb jälgida,et temperatuuriandur ei oleks paigaldatud liiga lähedale õhu juurdevoolule. Andur paigalda kindlasti juhistes etteantud alasse.
 • Kui keris on valitud vale võimsusega (liiga nõrk), siis võib leiliruumi kütmiseks kuluda liiga kaua aega ning temperatuur võib jääda isegi sellel juhul liiga madalaks normaalseks leili nautimiseks. Siis üritatakse tihti tõsta temperatuuri leiliruumis rohke ja tihti leilivee viskamisega kerisele. Selle tulemusena hoopis jahtuvad kerisekivid veelgi kiiremini, kuid kasvab niiskusprotsent leiliruumis ja kerisest ei saa üldse enam leili. Lisaks suureneb küttekulu.
 • Kui keris on valitud liiga võimas (üledimensioneeritud), siis ei jõua kerisekivid piisavalt veel kuumeneda ning leil on ebatervislikult terav. Lisaks suureneb küttekulu.
 • Küsimuste ja täpsemate arvutuste puhul palume pöörduda meie poole, mille järel saame Teile teha personaalse võimsusevaliku, kus saame võtta arvesse kõike nüansse teie leiliruumis.

 

Et keris kestaks kauem...

..ja pakuks saunamõnu aastateks.Selleks:

 1. Vaheta õigel ajal kerisekivid. Purunenud või pude kerisekivi ei akumuleeri enam soojust vaid tekkinud puru mõjub isolaatorina.
 2. Lao kord aastas kerisekivid ümber (kodukasutuses). Sellega muudad kivide omavahelist ning kerisega kokkupuutepindasid ning kerisekivide kasutusiga pikeneb.
 3. Kerisekive vahetades või ümberladudes puhasta kerise põhi või koldelae pealne sinna tekkinud kivipurust ja sodist. Tekkinud liivataoline puru toimib isolaatorina ning keris ei suuda anda piisavalt soojust kividele, mille tulemusena kuumeneb kerise korpusematerjal või kerisetenn üle ning põleb kiiremini läbi või deformeerub.
 4. Läbipõlenud ja väga deformeerunud küttetennid tuleb ära vahetada.
 5. Elektrikeristes, kus on palju tenne sees, on mõistlik vahetada kõik tennid korraga, sest üksiku tenni vahetamisel maksab töö tihti rohkemgi, kui küttetenn.Lisaks on tennide eluiga sarnane ning kui juba üks on läbi, siis peagi on järg ka ülejäänutel.
 6. Vigane temperatuuri- või niiskuseandur vahetada, sest see on põhiline infoallikas, mille järgi kerise tööd juhitakse.Ning kui see juba vigane, siis keris ei tööta kindlasti nii nagu vaja.
 7. Teosta regulaarselt ja juhendis toodud perioodi järel katlakivi eemaldamist (aurugeneraatorid).
 8. Kareda ja sooladerikka vee korral kasuta vee filtrid ja/või –pehmendit (aurugeneraatorid).
 9. Viga saanud puukerise uksetihend või katkine ukseklaas võtavad lisaõhku koldesse ning jahutavad põlemist,mille tulemusena ei sooje keris piisavalt, tahmab nii suitsutorud ja -käigud, kui ukseklaasi. Lisaks suurendab küttekulu.
 10. Lase korstnapühkijal puhastada ka kerise suitsukäigud ja suitsutorud.
 11. Kõik viga saanud elektriosad tuleks vahetada koheselt, et elektrikeris, juhtpult või generaator ei saaks ohtlikuks.
 12. Üleliigne ei oleks ka aegajalt lihtsalt puhastada kerise korpust ning kui vihtlete saunas, siis eemaldada vihalehed keriselt ja kerisekividelt.
 13. Kindlasti ventileerida leiliruum peale saunatamise lõpetust, et leiliruumi ei jääks liigniiskust.
 14. Aurutajaga elektrikerise (Combi kerised) korral kindlasti tühjendada auruti paak iga kord, kui olete leilitamise lõpetanud ja kasutasite aurutit. Paaki jäänud vesi tekitab katlakivi ning lõhub auruti tenni ning paaki.
 15. Veepaagiga puukerisele mitte jätta vett paaki, kui ruumi õhutemperatuur peaks langema allapool 0 kraadi.
 16. Auklikuks põlenud suitsutoru kuulub viivitamatult asendamisele uuega.
 17. Loe hoolikalt algul enne kasutamist läbi kerise, generaatori või juhtpuldiga kaasas olnud juhend. Jäta see kindlasti alles. Vigade ilmnemisel leiad sealt abi enamlevinumate vigade korral ning juhised, kuidas vea ilmnemisel neid kõrvaldada ja edasi toimida.

Powered by Einar Arro